Stichting Sneeuw voor de Zon (SZ) is een ecologisch projectbureau, opgericht in 2002. Het heeft tot doel om natuurbeleving & de inheemse flora en fauna te stimuleren. Dit gebeurt door herintroductie van diersoorten, de trefkans in de natuur met dieren te bevorderen en dynamiek in het landschap toe te laten.

 

SZ is begonnen met het ontwikkelen en geven van het coachtraject De Oorsprong aan de hand van natuurwetten. Daarnaast heeft SZ een pleidooi gehouden voor het wild zwijn op de Utrechtse Heuvelrug, is ecologisch onderzoek uitgevoerd naar schorsvraat van bomen in de wintermaanden door wisenten en edelherten, is onderzocht of elanden de exoot Springbalsemien - waar de Biesbosch vol mee staat - op hun menu hebben staan en is de Vogelkijkgids Nederland samengesteld dat door KNNV Uitgeverij en de ANWB is uitgegeven. In 2015 heeft SZ de ebird app beschikbaar gemaakt voor Nederlandstalige vogelaars voor Android en iOS Vertaald vanuit het Engels om waarnemingen over de hele wereld beschikbaar te maken voor wetenschappelijke en individuele doeleinden via Cornell Lab of Ornithology. Momenteel ligt de focus op de realisatie van een wildpark waar mens en dier elkaar kunnen tegenkomen dat in 2020 gerealiseerd dient te zijn.

 

Drijvende kracht is oprichter Boris Everwijn. Als bioloog en ecoloog is hij in staat vanuit visie mensen aan zich te binden en resultaten te boeken. Naast het werk dat hij doet voor de stichting werkt hij met alle provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat samen op het thema waterkwaliteit als programmamanager van het Informatiehuis Water.

 

Stichting Sneeuw voor de Zon
van Beuningenlaan 27
3953 BP Maarsbergen

KvK-nummer: 28094227

 

Boris Everwijn
Tel: 06-12240445
Email: boris@sneeuwvoordezon.nl